Wettelijke informatie

Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig te lezen voordat u de site bezoekt. Door deze site te gebruiken, accepteert u onvoorwaardelijk de algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze site die volgens Frans recht wordt geëxploiteerd, evenals het charter inzake persoonsgegevens en het beleid inzake cookies die te vinden zijn op http://www.actilight.com/

Uitgever van de site

BEGHIN MEIJI

11 PRV de Rotterdam

59777 Lille, Frankrijk
Tel. : + 33 08 92 97 64 48 (Service € 2,99 / oproep + oproepprijs)

BEGHIN MEIJI is een Société anonyme met kapitaal van € 82.846.464,00
Siret: 40313822500012  – APE: 1062Z

Redactioneel verantwoordelijke

Guillaume Planque
Head of Product Manager
TEREOS PARTICIPATIONS
11 RUE PASTEUR
02390 ORIGNY SAINTE BENOITE, Frankrijk
RCS of Saint Quentin: 444 413 058

contact@tereos.com

Aansprakelijksheidsbeperking

De informatie die op deze site wordt vermeld, is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt. Onnauwkeurigheden, omissies of hiaten kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. Als u een hiaat, fout of storing constateert, verzoeken wij u dit te melden via het volgende e-mailadres contact@tereos.com met een zo precies mogelijke beschrijving (betreffende pagina, aanleiding, type computer en browser die gebruikt zijn…).

Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht en elk bezwaar of geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering daarvan wordt exclusief voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Parijs.

Intellectueel eigendom

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, retransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk van verschillende elementen die opgenomen zijn op deze site, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BEGHIN MEIJI en vormt een strafbare vervalsing op grond van artikel L.3335-2 en volgende van de (Franse) Wet intellectueel eigendom.

Host

HIWIT
https://www.hiwit.net/
1 Rue de Chenonceaux
72200 LA FLECHE, FRANCE
Téléphone : 09 75 12 96 38

Hyperlinks

BEGHIN MEIJI kan op geen enkele manier controle uitoefenen op de sites die gelinkt zijn aan haar internetsites. BEGHIN MEIJI is niet aansprakelijk en geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van enigerlei aard die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, met name voor informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden of voor enig gebruik van deze elementen.

Contact met ons opnemen

BEGHIN MEIJI wil graag uw commentaar en suggesties ontvangen. U kunt ons schrijven in het Frans of Engels via het volgende e-mailadres: contact@tereos.com