JURIDISCHE INFORMATIE

Eigendom van de site

De site www.actilight.com is volledig eigendom van de onderneming Actilight.

Tereos
Union de Coopératives Agricoles à capital variable
RCS St Quentin D-407 948 926
Agrément N 2605
N°TVA intracommunautaire FR 21 407 948 926

Maatschappelijke zetel:
Tereos
11 rue Pasteur
F-02390 Origny Sainte-Benoîte
Telefoon: +33 (0)3 28 38 79 30
E-mail: actilightfibre@tereos.com

Directeur / Publicatieverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de inhoud van de site is Céline HURSON.

Technisch directeur van de site

De technisch directeur/webmaster van de site is Céline HURSON – actilightfibre@tereos.com

Hosting

Hiwit – www.hiwit.net

Design / Realisatie

Maetva, digitaal communicatiebureau – www.maetva.com

Persoonlijke informatie

De informatie die van mensen verzameld wordt via formulieren wordt gebruikt voor intern gebruik en om beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen.

 • Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder dat wij u daarvan op de hoogte stellen
 • Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden
 • Er wordt geen persoonlijke informatie gebruikt voor niet aangegeven doeleinden

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken, aan te passen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet inzake Informatietechnologie en Vrijheden van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

TEREOS
12-14 Rue Médéric, 75017 Paris

Intellectueel eigendom

De volledige site, www.actilight.com, en de inhoud ervan worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de te downloaden documenten en het beeldmateriaal, zoals afbeeldingen en foto’s.

De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website op eender welk medium is formeel verboden, behalve  uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de publicatie, overeenkomstig artikel L.122-4 van de Wet inzake Intellectueel Eigendom.

Het niet naleven van dit verbod houdt vervalsing in en kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur, wat bestraft wordt door de artikels L335-2 en volgende van de Wet inzake Intellectueel Eigendom.

Het copiëren van teksten op deze site op een papieren medium is toegestaan, met name in een pedagogisch kader, onder voorbehoud van de volgende drie voorwaarden:

 • Gratis verspreiding
 • Respect voor de integriteit van de gecopieerde documenten: geen enkele wijziging of aanpassing.
 • Duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: “Dit document is afkomstig van de website van Tereos : www.actilight.com. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.” Het internetadres van Actilight moet verplicht zichtbaar zijn in de verwijzing. Deze vermelding zal dankzij de hyperlink rechtstreeks verwijzen naar de inhoud. Gelieve voor ander gebruik contact met ons op te nemen. Evenzo is de techniek van “deep linking” verboden. Dit wil zeggen dat de pagina’s van de website www.actilight.com niet geïntegreerd mogen worden in de pagina’s van een andere site.

De merken die op deze site worden vermeld, worden gedeponeerd door de ondernemingen die er eigenaar van zijn.

Links naar de website van actilight, communicatiebureaus

Tereos geeft iedereen de toestemming om een link te plaatsen naar zijn website, onder voorbehoud dat deze persoon de hierna vermelde Algemene Voorwaarden naleeft. Een website die een link bevat naar de website van Actilight:

 • mag een link leggen naar de inhoud van de website van Actilight, maar mag deze inhoud niet repliceren
 • mag geen randomgeving of browserruimte creëren rond inhoud van de website van Actilight
 • mag geen misleidende of foutieve informatie geven over de diensten of producten van Actilight
 • mag geen foutieve informatie geven over de relaties tussen Actilight en de maker van de link
 • mag niet de indruk wekken dat Actilight de maker van de link, zijn diensten of producten, goedkeurt of sponsort
 • mag geen logo’s of handelsmerken van Actilight gebruiken (“trade dress”) zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Actilight
 • mag geen inhoud bevatten die geïnterpreteerd kan worden als obsceen, lasterlijk, beledigend, pornografisch of ongepast voor eender welke leeftijd
 • mag geen inhoud bevatten die in strijd is met de wet
 • moet aanvaarden dat de link op eender welk moment op vraag van Actilight verwijderd kan worden indien Actilight zijn recht wil uitoefenen en wil terugkomen op zijn akkoord voor het bestaan van de link.

Links naar de websites van derden

De website van Actilight stelt links voor naar websites van derden. Deze sites, die niet onder het toezicht van Tereos vallen, maken geen deel uit van de website van Tereos en de onderneming heeft dus geen enkele controle over de inhoud ervan. Actilight weigert bijgevolg elke aansprakelijkheid wat betreft informatie die op deze sites wordt weergegeven. Tereos voorziet deze links enkel voor het gemak van de gebruiker.

Cookies

De gebruiker is zich bewust van het feit dat tijdens een bezoek aan de website er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd en tijdelijk bewaard in het geheugen of op de harde schijf. Een cookie dient niet om de gebruiker te kunnen identificeren maar om de informatie omtrent het browsen van deze gebruiker op de website te registreren. De gebruikers van de website bevestigen dat ze hiervan op de hoogte gesteld zijn en geven Tereos de toestemming om dit te doen. Ze kunnen het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van hun browser.